مزایای گیربکس دو کلاچه چیست؟

مزایای گیربکس دو کلاچه چیست؟