کارتل ماشین چیست و چه کاربردی دارد ؟

کارتل ماشین چیست و چه کاربردی دارد ؟