کاتالیزور خودرو چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

کاتالیزور خودرو چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟