علت خرابی تسمه تایم خودرو چیست؟

علت خرابی تسمه تایم خودرو چیست؟