علت صدای نامتعارف لاستیک خودرو چیست؟

علت صدای نامتعارف لاستیک خودرو چیست؟