معایب کم باد بودن لاستیک چیست؟

معایب کم باد بودن لاستیک چیست؟