دستگاه شیشه بالابر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

دستگاه شیشه بالابر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟