علامت روی لاستیک خودرو به چه معناست؟

علامت روی لاستیک خودرو به چه معناست؟