عملیات پروگرمینگ خودرو

عملیات پروگرمینگ خودرو

در اتو روور این عملیات بصورت حرفه ای برای خودروهای بنز – بی ام و – و انواع خودروهای خارجی، ژاپنی و کره ای انجام می پذیرد.

عملیات پروگرمینگ خودرو: پیشرفت تکنولوژی صنعت خودرو مهمترین عامل پیدایش خودروهایی با سیستم های الکترونیکی پیشرفته، که مستلزم برخورداری از دستگاههای OEM به منظور رفع عیوب نرم افزاری خودرو از طریق اتصال به سرور داده های مرکزی شرکت تولید کننده خودرو و انجام عملیات ویژه پروگرمینگ با دستگاه دیاگ اختصاصی را امکان پذیر ساخته است.

عملیات پروگرمینگ خودرو در اتو روور

در اتو روور این عملیات بصورت حرفه ای برای خودروهای بنز – بی ام و – و انواع خودروهای خارجی، ژاپنی و کره ای انجام می پذیرد.