علائم خرابی فن رادیاتور خودرو چیست؟

علائم خرابی فن رادیاتور خودرو چیست؟