رینگ و لاستیک مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

رینگ و لاستیک مناسب چه ویژگی هایی دارد؟