علائم خرابی شمع خودرو چیست؟

علائم خرابی شمع خودرو چیست؟