علائم خرابی اکسل خودرو چیست؟

علائم خرابی اکسل خودرو چیست؟