علائم خرابی گیربکس خودرو چیست؟

علائم خرابی گیربکس خودرو چیست؟