علائم خرابی سیستم فرمان هیدرولیک چیست؟

علائم خرابی سیستم فرمان هیدرولیک چیست؟