علائم خرابی تسمه تایم چیست؟

علائم خرابی تسمه تایم چیست؟