دلیل بالا بودن دور موتور در خودروهای انژکتوری

دلیل بالا بودن دور موتور در خودروهای انژکتوری