دلیل بالا رفتن مصرف سوخت خودرو چیست؟

دلیل بالا رفتن مصرف سوخت خودرو چیست؟