دلیل بالا رفتن آمپر آب خودرو چیست؟

دلیل بالا رفتن آمپر آب خودرو چیست؟