دلیل کار نکردن شیشه بالابر خودرو چیست؟

دلیل کار نکردن شیشه بالابر خودرو چیست؟