رادیاتور ماشین چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

رادیاتور ماشین چیست؟ و چه کاربردی دارد؟