دستگاه دیاگ چیست و چه کاربردی دارد ؟

دستگاه دیاگ چیست و چه کاربردی دارد ؟